Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25730
  • Чакащи: 61
  • От днес: 0
  • Статии: 1146
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: November 29, 2013 09:57:33 AM

Състоянието на водите зависи от състоянието на различните отрасли на промишлеността, селското стоп

  Състоянието на водите зависи от състоянието на различните отрасли на промишлеността, селското стопанство и др. За осигуряване на пълноценно съществуване на хората, опазването на чистотата на водите е важна задача. В последните десетина години са взети по-сериозни мерки за ограничаване на замърсяванията, което значително е подобрило състоянието на водите. Повърхностни води:    При анализа на повърхностните води са взети проби от река Марица. Резултатите от получените данни в периода 2000г. – 2005г. показват стабилизиране до нива напълно приемливи за нормите на повърхностните води за водоприемник. Основни замърсители на р. Марица са както фирми, намиращи се извън територията на община Пловдив, така и замърсители от Пловдив /предимно отпадни води от Северната градска част/. Подземни води:    Анализът на подземните води също показва сравнителна стабилизация на данните. За поддържането на добри показатели е необходим строг контрол върху водите, отпадъците и изправността на канализационната мрежа. Състоянието на р. Марица също оказва съществено влияние върху чистотата на подпочвените води в района на гр. Пловдив. Анализът на вода от кладенците за водочерпене показва наличие на нитрати и манган. Питейна вода:    Водоснабдяване на община Пловдив се реализира от четири помпени станции, които са разположени в терасата на р.Марица. Най-проблематичен замърсител на питейната вода е мангана. На подземните води като перспективен водоизточник следва да се гледа с известни резерви. Отпадни води:    В община Пловдив действат локални станции за пречистване на отпадни води и градска пречиствателна станция , която обхваща около 2/3 от отпадните води на гр.Пловдив. Не преминали през пречиствателната станция остават отпадните води от Северната градска част.Моят профил

Реклама