Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25730
  • Чакащи: 70
  • От днес: 0
  • Статии: 1146
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Date Added: September 18, 2014 06:45:03 AM

Годишно Приключване на фирми

Годишното приключване предоставя обобщена информация за финансовото и имущественото състояние на фирмите, както и за резултатите от дейността им през съответния отчетен период, който според Закона за счетоводството е една календарна година (от 1 януари до 31 декември). Тази информация е необходима, както за нуждите на управлението и контрагентите на фирмите, така и за удовлетворяване на информационните потребности на държавата по отношение на дейността на търговците. Самият процес до достигане на обобщената информация преминава през няколко специфични етапа, които могат да се формулират по следния начин: инвентаризиране на пасивите и активите на фирмата, оценка, приключване на счетоводните сметки, установяване на счетоводната печалба/загуба, съставяне на отделните съставни части на отчета, съставяне на годишна данъчна декларация, представяне на годишен финансов отчет.На годишно счетоводно приключване подлежaт всички фирми, регистрирани по смисъла на Търговския закон. Дори Вашата фирма да не е извършвала дейност през календарната година сте длъжни да подадете в срок всички необходими отчети и декларации. Всеки търговец, независимо дали е осъществявал дейност, е длъжен да подаде декларация в НАП, годишен отчет за дейността в НСИ и годишен финансов отчет в Търговския регистър. Сроковете за подаването на различните отчети и декларации са различни в зависимост от правната форма на Вашата фирма. Подаването на годишният отчет за дейността и годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО се подават до 31 март, а тези по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април; годишният финансов отчет се изготвя до 31 март и се подава до 30 юни в Търговския регистър.Ние Ви предлагаме цялостно счетоводно приключване на Вашата фирма – ще изготвим данъчната Ви декларация, ще изготвим и подадем годишен отчет към НСИ и ще подготвим годишния ви отчет за Търговския регистър на конкурентни цени от 156лв. От Вас се иска да ни предоставите всички документи събрани през годината и да подадете изготвените от нас отчети.Моят профил

Реклама