Категории

Препоръчваме

Линк Директории

Реклама

Статистика

  • Активни: 25544
  • Чакащи: 1
  • От днес: 0
  • Статии: 100
  • Категории: 15
  • Подкатегории: 60

Подробна информация

blackseauniversity

Описание: Varna T1p Ьniversitesinde youn talep ьzerine 2008 y1l1ndan itibaren ingilizce T1p ve 2009 y1l1ndan itibaren ingilizce Di_зilik eitim verilmeye ba_lanm1_t1r.T1p eitimini tamamlayan цrenciler Avrupa Birlii Diplomas1 (EUA) almakta ve istedikleri takdirde Avrupa’n1n зe_itli yerlerinde gцrev yapabilmektedirler.Varna eczac1l1k fakьltesi eitimi Avrupa Birliinden al1nan 85/432/EEC ve 85/433/EEC kararlar neticesinde ba_lam1_t1r.Eitim teorik ve pratik olarak verilmektedir (Eitim sьresi 5 y1ld1r.Lisans eitimini tamamlayan цrenciler profesyonel eczac1l1k haklar1na sahip olurlar.) Varna T1p Fakьltesinde okuyan alt1nc1 (6.) s1n1f цrencileri istee bal1 olarak Tьrkiye de 3 ьniversitede staj hakk1 tan1nmaktad1r.Bunlar; Bursa Uluda Ьniversitesi,Ankara Gazi Ьniversitesi,Edirne Trakya Ьniversitesi (Цrencinin Staj yapt11na dair belge ьniversite onayl1 olmal1d1r.Devlet s1navlar1 ve diploma iзin bu belgenin gцsterilmesi zorunludur)

Категория: Бизнес и икономика: Оферти

Публикуван от: blacksea на January 25, 2010 10:34:43 PM
Посещетия: 0Моят профил

Реклама

HashFlare